Spaarrente vergelijken voor sparen met een dagelijks opvraagbaar tegoed zonder boetes of opnamekosten. Spaarrekeningen zonder beperkende voorwaarden zijn het meest populair als spaarvorm. Geeft je huidige spaarrekening nog wel voldoende rente? Bekijk de alternatieven en ontdek welke banken de hoogste rente bieden.

Kun je nu wat geld opzij zetten of staat er soms teveel geld op je betaalrekening? Dan kun je beter wat geld overmaken naar een spaarrekening. Geld sparen voor een bepaald doel of voor onverwachte uitgaven. Ondertussen levert het ook nog meer geld op middels de rente die je ontvangt.

Alternatieve spaarrekeningen met een hogere rente
Veel spaarders ontvangen een lage rente bij grote banken zoals de Rabobank, ING bank, ABN AMRO of SNS. Kies voor een hogere rente op je spaargeld met een alternatieve dagelijks opvraagbare spaarrekening.

Spaarrekeningen vergelijken
Op diverse vergelijkingssites kun je spaarrente vergelijken. Uit onderzoek van de NMa (Nederlandse Mededingingsautoriteit) blijkt dat de kwaliteit van deze vergelijkingssites zeer uiteenlopend is. Het advies is daarom:

  • Raadpleeg meerdere vergelijkingssites bij het maken van een keuze voor een spaarrekening.
  • Bezoek ook zelf de websites van de bank voor controle van de spaarrente.

 
Spaarrekeningen vergelijken kan bijvoorbeeld op de volgende websites:
Spaarinformatie
Sparen
Van Spaarbank Veranderen

Depositogarantiestelsel
Veel spaarrekeningen vallen onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. Ook een aantal buitenlandse banken die in Nederland actief zijn via een dochteronderneming vallen onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. Bijvoorbeeld Yapi Kredi, Garantibank en DHB Bank. Je spaargeld bij een Nederlandse bank is tot € 100.000,- gegarandeerd.

Uitzonderingen die vallen onder buitenlandse depositogarantiestelsels
Alle EU-landen hebben een depositogarantiestelsel dat vergelijkbaar is met het Nederlandse. Tegoeden tot €100.000 per rekeninghouder per bank zijn gegarandeerd. De Nederlandsche Bank kan bij een bank in de EU die failliet gaat een rol spelen in de communicatie. Wel kan het langer duren voordat spaarders hun geld terugkrijgen na het faillissement van een buitenlandse bank.

Bij faillissement van banken uit een niet-euroland loop je een valutarisico.

 
Andere spaarvormen vergelijken
Naast spaarrekeningen zonder beperkende voorwaarden zijn er meerdere spaarvormen mogelijk. Sparen met beperkende voorwaarden. Je kunt je geld vastzetten met bijvoorbeeld een spaardeposito. Sparen voor je pensioen met banksparen. Ook hier is het advies om meerdere vergelijkingssites te raadplegen bij het maken van een keuze.

 
Informatie over sparen
Op de volgende site vind je betrouwbare informatie over sparen.