Behartigt de belangen van huurders en woningzoekenden. De Woonbond zet zich in voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare, veilige wijken en voor sterke huurdersorganisaties.

Nieuws van Woonbond

Komende zondag is de grote landelijke demonstratie tegen het huidige woonbeleid en voor het recht op betaalbaar wonen. Het programma start om 14:00 uur in het Afrikaanderpark in Rotterdam. Doe mee!  Lees meer

Dakloosheid wordt nog vooral als een zorgprobleem gezien, dat met begeleiding en opvang opgelost moet worden. Maar het is nadrukkelijk ook een woonprobleem. Lees meer

De Rotterdamse burgemeester is te streng opgetreden toen hij besloot een huurwoning in Delftshaven na een drugsvondst te sluiten. Dat oordeelt de Raad van State, de hoogste rechtbank van Nederland. Lees meer

De laatste jaren komen bij de Woonbond signalen binnen over het overbieden op huurwoningen. De huurwoning gaat naar de woningzoeker die de hoogste huurprijs biedt. Nu is er zelfs een veilingsite voor huurwoningen. Lees meer

In een brief aan de Tweede Kamer vroegen Ieder(in) en de Woonbond gezamenlijk aandacht voor de positie van mensen met een beperking op de woningmarkt.  Lees meer

Door de hogere WOZ-waarde dreigt de beloofde korting op de verhuurderheffing alweer te verdampen. De politieke druk op het afschaffen van de heffing blijft dan ook hoog.  Lees meer

De invloed van de hoge huizenprijzen op de huurprijs wordt per 1 januari iets minder. Deze WOZ-waarde blijft wel meetellen in het puntenstelsel, maar met een maximum van 33%.  Lees meer

De Woonbond roept de Tweede Kamer op om de huren van de onzuinigste woningen te bevriezen en de huurtoeslag te verhogen. Door de stijgende energieprijzen is het nodig om mensen met een laag inkomen en hoge stookkosten te helpen. Lees meer

Gaan ze je huis slopen, renoveren of verduurzamen? Weet wat je rechten en mogelijkheden zijn. Lees ons webdossier over Sloop en renovatie. Lees meer

Huurders in de commerciële sector lopen vaak tegen onterechte kosten en vreemde voorwaarden aan bij het tekenen van een huurcontract. De Woonbond helpt huurders daarom met een huurcontract-check. Lees meer

Voor meer nieuws: Woonbond.