Behartigt de belangen van huurders en woningzoekenden. De Woonbond zet zich in voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare, veilige wijken en voor sterke huurdersorganisaties.

Nieuws van Woonbond

Woningbouw- en renovatieprojecten liggen sinds een uitspraak van de rechter over het Nederlandse stikstofbeleid stil. De schadelijke stikstofuitstoot bij de bouw zou natuurgebieden beschadigen. De Woo Lees meer

De overheid heeft de sociale huursector systematisch uitgekleed en blijft daar na Prinsjesdag stug mee doorgaan. De aangekondigde maatregelen zijn volstrekt onvoldoende om de wooncrisis aan te pakken, Lees meer

Voor ruim 800.000 hurende huishoudens – een kwart van de huurders in Nederland – is huren onbetaalbaar. Door de te hoge huur houden zij te weinig geld over om van te leven. Dat blijkt uit nieuwe cijfe Lees meer

Ook dit jaar organiseert de Woonbond weer een huurdersfestival: de landelijke ontmoetings- en inspiratiedag voor huurders. Het festival vindt plaats op zaterdag 2 november in de Rijtuigenloods in Amer Lees meer

Commerciële beleggers hebben de  afgelopen vijf jaar ruim een miljard euro in studentenhuisvesting geïnvesteerd. Het gaat vooral om duurdere studentenkamers, waar met name bij buitenlandse studenten ( Lees meer

Sloop van woningen waar niets mis mee is. Gedwongen herhuisvesting op locaties die bewoners niet zien zitten. In de plannen voor uitbreiding van Universiteit Leiden wordt voorbijgegaan aan de belangen Lees meer

Het verduurzamen van huurwoningen is één van de doelen van het Klimaatakkoord. Maar deze verduurzaming moet wel betaalbaar zijn. Dat vond het merendeel van de aanwezige huurders afgelopen vrijdag tijd Lees meer

De kantonrechter in Rotterdam heeft de vordering van Vestia toegewezen om een aantal huurovereenkomsten van huurders in de Rotterdamse Tweebosbuurt te beëindigen. De bewoners moeten voor 1 januari 202 Lees meer

Verhuurders die nieuwe sociale huurwoningen bouwen hoeven straks ‘slechts’ 1,6 miljard belasting te betalen aan het Rijk in plaats van 1,7 miljard. Een sigaar uit eigen doos, volgens de Woonbond. En e Lees meer

De huren zijn op juli gemiddeld 2,5% gestegen. De huren van sociale huurwoningen van woningcorporaties stegen met 2%. Andere huurders kregen een huurstijging van gemiddeld 3,3%. Lees meer

Voor meer nieuws: Woonbond.