Behartigt de belangen van huurders en woningzoekenden. De Woonbond zet zich in voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare, veilige wijken en voor sterke huurdersorganisaties.

Nieuws van Woonbond

Veel huurders betalen een voorschot voor servicekosten aan hun verhuurder. Uiterlijk 30 juni 2022 moet je de jaarafrekening hebben ontvangen over de kosten van 2021. Lees meer

Vandaag zijn er Nationale Prestatieafspraken getekend voor huurverlaging, gratis isoleren van huurwoningen en het vergroten van de sociale huursector. Lees meer

Huurders krijgen inzicht in de gegevens waarop het energielabel van hun woning is gebaseerd. Vanaf de zomer van 2023 kunnen huurders hun label controleren op Mijn.Overheid.nl. Lees meer

Vraagt de verhuurder van jouw sociale huurwoning een forsere huurverhoging dan is toegestaan? Maak dan voor 1 juli bezwaar.  Snelheid is geboden. Verstuur je bezwaarschrift uiterlijk 30 juni. Lees meer

Inkomensvoorzieningen zoals de huurtoeslag bereiken onvoldoende de mensen waar ze voor bedoeld zijn. Dat schrijft de Ombudsman in het rapport  ‘Met te weinig genoegen nemen’. Lees meer

Huurders zien de huur per 1 juli gemiddeld met 3,8 procent stijgen, blijkt uit een peiling van de Woonbond onder 1277 leden. Driekwart vindt de huurstijging hoog. Lees meer

Op 16 juni is Jaap van Leeuwen, energieconsulent van de Woonbond in de regio West, op 55-jarige leeftijd overleden. Hij had een groot groen hart voor huurders. We missen hem enorm. Lees meer

Als de prijzen voor levensonderhoud blijven stijgen kunnen straks 1,2 miljoen huishoudens in de problemen komen met hun maandelijkse lasten, bleek uit berekeningen van het CPB. Lees meer

Geef minister voor Volkshuisvesting Hugo de Jonge meer grip op zijn ambitieuze bouwplannen. Bied bovendien wooncoöperaties en filantropische instellingen meer financiële ruimte om sociale huurwoningen te bouwen. Lees meer

Kreeg je in 2019 of in 2020 een extra huurverhoging omdat je inkomen relatief hoog was, maar heb je nu een laag inkomen? Je kunt de extra huurverhoging uit eerdere jaren ongedaan laten maken. Lees meer

Voor meer nieuws: Woonbond.