Behartigt de belangen van huurders en woningzoekenden. De Woonbond zet zich in voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare, veilige wijken en voor sterke huurdersorganisaties.

Nieuws van Woonbond

De vijf grote warmtebedrijven hebben hun warmtetarieven voor 2022 bekend gemaakt. De Woonbond heeft de tarieven vergeleken, licht ze toe en geeft commentaar. Lees meer

De doorrekeningen van het CPB laten zien dat veel huurtoeslagontvangers er de komende jaren op achteruit zullen gaan met de plannen van het kabinet.  Lees meer

Meerdere ministers werken in Rutte IV aan wonen. Dat is hard nodig want woningnood, stijgende woonlasten en verduurzaming vragen daadkracht. Lees meer

2021 was een roerig jaar voor huurders en woningzoekers. We blikken terug op wat er dit jaar is bereikt. Lees meer

De Woonbond roept de staatssecretaris op om de maximale prijs voor warmte te verlagen. Het maximale tarief voor warmte stijgt enorm het nieuwe jaar. Dat maakt de ACM vandaag bekend.  Lees meer

Gisteren heeft de Eerste kamer ingestemd met een reparatiewet waarmee wordt voorkomen dat verhuurders nog vaker tijdelijke huurcontracten kunnen aanbieden, en huurders hier ook nog eens een minimale periode aan vastzitten. Lees meer

Door een nog in te voeren wijziging op de manier waarin de WOZ-waarde meetelt in de maximale huurprijs kunnen zo’n 23.000 hurende huishoudens in aanmerking komen voor huurverlaging. Voor zo’n 14.800 woningen gaat bij nieuwe verhuur de huurprijs omlaag. Lees meer

Minister Ollongren heeft, met input van de Woonbond en andere maatschappelijke instanties, afspraken gemaakt om te voorkomen dat jongvolwassenen die hun ouders verliezen op straat komen te staan. Lees meer

In 2022 verandert er weer veel voor huurders en woningzoekers. Er komt een speciale huurverhoging voor huurders met een relatief lage huur. Ook komt er een nieuwe vorm van inkomensafhankelijke huurverhoging.  Lees meer

In het vandaag gepubliceerde regeerakkoord staan veel plannen die belangrijk zijn voor huurders en woningzoekers. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen. Lees meer

Voor meer nieuws: Woonbond.