Behartigt de belangen van huurders en woningzoekenden. De Woonbond zet zich in voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare, veilige wijken en voor sterke huurdersorganisaties.

Nieuws van Woonbond

Vandaag hield de Tweede Kamer een Rondetafel over de slechte positie van middeninkomens op de Woningmarkt. Lees meer

Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wijziging huursomstijging aangenomen. Hiermee is de lagere huursomstijging (de gemiddelde huurstijging van alle sociale huurwoningen van e Lees meer

Mensen die met spoed een woning nodig hebben, maar niet onder de huidige urgentieregels vallen, moeten sneller een woning kunnen krijgen. De vijftien gemeenten in de regio Amsterdam gaan dit plan de k Lees meer

Woononderzoeker Carla Huisman (Rijksuniversiteit Groningen) waarschuwt voor een stille verschuiving van vaste naar tijdelijke huurcontracten. Lees meer

Corporaties zitten krapper bij kas nu ze proberen de huurprijzen betaalbaar te houden en de belastingdruk-onder andere door de verhuurderheffing- toeneemt. Dat blijkt uit onderzoek van Finance Ideas.  Lees meer

Wie een van de 23 nieuwe sociale huurwoningen in de Zwolse wijk Assendorp wil huren van corporatie Openbaar Belang, moet eerst bewijzen goede ideeën te hebben voor de leefbaarheid van de buurt.  Ze mo Lees meer

Huurders met stadsverwarming of een WKO-installatie betalen in 2020 minder voor de warmte die zij verbruiken. Maar de vaste kosten gaan juist omhoog. Lees meer

Eind vorig jaar bleek uit een uitspraak van de Raad van State dat de Belastingdienst ten onrechte huurders met een hoge huur huurtoeslag weigerde of stopzette. De ministeries van Financiën en Binnenla Lees meer

In veel gemeenten stijgt de afvalstoffenheffing. Daardoor stijgen de lokale heffingen voor huurders met gemiddeld 5,1%. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksuniversiteit Groningen, die gemeentelijke hef Lees meer

Amsterdam wil in de strijd tegen het duur verhuren van nieuwbouw koopwoningen (buy-to-let) maatregelen nemen, zodat deze woningen alleen nog maar door de koper zelf bewoond kunnen worden. De gemeente Lees meer

Voor meer nieuws: Woonbond.