Behartigt de belangen van huurders en woningzoekenden. De Woonbond zet zich in voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare, veilige wijken en voor sterke huurdersorganisaties.

Nieuws van Woonbond

Het kabinet maakt in 2023 €200 miljoen extra vrij voor het tegengaan van energiearmoede door de inzet van fixbrigades. Die helpen kwetsbare huishoudens hun energieverbruik te verlagen. Lees meer

Gisteren behandelde de Tweede Kamer de initiatiefwet 'Vaste huurcontracten' van PvdA en ChristenUnie. Met die wet worden tijdelijke huurcontracten van maximaal 2 jaar weer verboden. Lees meer

In afwachting van de Kamerbehandeling van de initiatiefwet tegen tijdelijke verhuur kwam minister De Jonge met een zwak alternatief. Lees meer

Met het overlijden van Adri Duivesteijn verliezen we een groot volkshuisvester met veel oog voor de belangen van bewoners. Duivesteijn maakte zich sterk voor burgerinitiatief op het gebied van wonen. Lees meer

Op donderdag 23 maart behandelt de Tweede Kamer de initiatiefwet van de PvdA en de ChristenUnie om tijdelijke contracten van maximaal twee jaar voor zelfstandige woonruimte weer te verbieden.  Lees meer

De commerciële huurmarkt is relatief de sterkst gegroeide woningsector, blijkt uit cijfers van het CBS. Dit heeft vooral geleid tot meer dure huurwoningen. Lees meer

Het aantal ondertekende regionale woondeals groeit gestaag, maar niet in alle regio's hebben huurdersvertegenwoordigers ook een plek aan tafel. Lees meer

Als een cv-ketel niet goed is geïnstalleerd of onderhouden, kan er koolmonoxide vrijkomen. Per 1 april 2023 mogen alleen gecertificeerde bedrijven de installatie en het onderhoud doen. Lees meer

Uit een enquête van de Woonbond blijkt dat 9 op de 10 huurders vinden dat minimaal 30% van alle nieuwbouw uit sociale huur moet bestaan. Lang niet alle politieke partijen zijn het hiermee eens. Lees meer

De wet 'Goed verhuurderschap' is woensdag aangenomen door de Tweede Kamer. De wet geeft gemeenten meer opties om foute huisbazen aan te pakken. Een succes na jarenlange lobby van de Woonbond. Lees meer

Voor meer nieuws: Woonbond.