Behartigt de belangen van huurders en woningzoekenden. De Woonbond zet zich in voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare, veilige wijken en voor sterke huurdersorganisaties.

Nieuws van Woonbond

Voor veel huurders zijn de kosten van lokale heffingen een probleem. Met een zeer laag inkomen kun je kwijtschelding krijgen. Dan hoef je de heffingen niet te betalen. Maar dat kan alleen als je nauwe Lees meer

Sinds de invoering van de Woningwet hebben actieve leden van huurdersorganisaties het steeds drukker gekregen. Huurdersorganisaties overleggen intensief met corporaties en gemeenten over het lokale wo Lees meer

Woningcorporaties doen een proef met het inzetten van drones om woningen te inspecteren. De vliegende camera´s worden ingezet om de staat van de woningen in de gaten te houden. Maar er zijn vragen ove Lees meer

Zelfs als alles meezit, gaan we de doelstelling om in 2030 1,5 miljoen woningen van het gas gehaald te hebben niet halen, blijkt uit de doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). St Lees meer

Na Amsterdam, Amersfoort en Zutphen kunnen nu ook in het Overijsselse Olst-Wijhe-Raalte ouders in echtscheiding terecht in een Parentshouse. Dit is een huis waar ze een jaar kunnen verblijven tijdens Lees meer

Een overweldigend grote stoet van scholieren, studenten, docenten, vuilnismannen, verzorgenden, gezinnen, grootouders, kleine ondernemers, boeren, huurders, huiseigenaren, maar ook wetenschappers, sur Lees meer

Eten kopen óf de kachel laten branden. Je medische kosten betalen of toch de huur. Steeds meer huurders met een laag inkomen voelen zich gedwongen om dit soort keuzes te maken. De doorsnee schuld van Lees meer

Eind vorig jaar had het TV-programma BNNVARA Kassa aandacht voor woningverdeelwebsites waar woningzoekenden verplicht werden jaar in jaar uit inkomensgegevens te delen, om te kunnen reageren op huurwo Lees meer

De Tweede Kamer debatteert vandaag over de woningnood, naar aanleiding van de jaarlijkse rapportage ‘De staat van de Woningmarkt’. De Woonbond roept in een brief  aan de Kamer op om de investeringskra Lees meer

Nieuwe soepelere bouwnormen voor isolatie die het kabinet voorstelt zijn niet gunstig voor huurders. Die leiden tot minder energiezuinige woningen en hogere rekeningen, vreest de Woonbond. Regels over Lees meer

Voor meer nieuws: Woonbond.