Behartigt de belangen van huurders en woningzoekenden. De Woonbond zet zich in voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare, veilige wijken en voor sterke huurdersorganisaties.

Nieuws van Woonbond

Op het verkiezingscongres op 28 november hebben D66-leden de kans om ervoor te kiezen de wooncrisis écht op te lossen door te kiezen voor voldoende betaalbare huurwoningen en het verduurzamen van huurhuizen.  Lees meer

Langer zelfstandig wonen is al jaren het devies, maar pas een op de drie gemeenten heeft haar huiswerk gedaan om dat in goede banen te leiden. In de vierde Huurpeil, vakblad voor de huursector, een dossier hierover. Verder een reconstructie van het verdwijnen van de 'noodknop middenhuur' en een reportage over de wooncrisis op de Waddeneilanden. Lees meer

Een maand geleden zijn we gestart met de campagne tegen de Wooncrisis en voor voldoende en betaalbare huurwoningen. Inmiddels lopen er al in 79 gemeenten lokale acties! Lees meer

De nieuwe subsidie RREW richt zich nu ook op huurders. De afgelopen jaren kwam er veel kritiek van huurders dat de subsidie voor energiebesparende maatregelen alleen ten goede kwam aan mensen met een eigen woning. Dit jaar is er minimaal 35 miljoen euro beschikbaar voor energiebespaarhulp aan huurders. Lees meer

Het kabinet wilde 140.000 alleenstaanden uitsluiten van sociale huur door voor hen de inkomensgrens te verlagen. Dat plan gaat niet door. De lagere inkomensgrens is van de baan. En voor niet-alleenstaanden gaat de inkomensgrens omhoog. Lees meer

De Bond Precaire Woonvormen eist van de gemeente Rotterdam en verhuurder Camelot dat alle huisuitzettingen worden stopgezet in coronatijd. Aanleiding is de dreigende uitzetting van drie bewoners die huren bij Camelot.  Lees meer

De kwaliteit van huurwoningen laat in te veel gevallen te wensen over. De Woonbond wil daarom een APK voor woningen. Lees meer

Op kamers gaan tijdens je studie, dat wordt steeds zeldzamer. Meer studenten blijven bij hun ouders wonen. Wie wel uit huis gaat huurt vaker dan vroeger een studio met eigen voorzieningen in plaats van een kamer. Lees meer

De kostendelersnorm belemmert woningdelen en maakt de woningnood erger. Maatschappelijke organisaties signaleren dit al langer, maar het blijkt nu ook uit nieuw onderzoek dat het ministerie van Sociale Zaken liet uitvoeren. Lees meer

In 2019 kwamen er 84.000 woningen bij, maar het woningtekort loopt nog steeds op. Tijd voor actie! Lees meer

Voor meer nieuws: Woonbond.